خبرنگاران موفقیت دانش آموزان آذربایجان شرقی در ﻣﺴﺎﺑﻘات ﻣﺠﺎزی ﻗﻄﺐ ﮐﺸﻮری زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری

به گزارش مجله کامپیوتر، تبریز- خبرنگاران - دانش آموزان آذربایجان شرقی 7 رتبه ارزشمند کشوری در دوره ﻣﺴﺎﺑﻘات ﻣﺠﺎزی ﻗﻄﺐ ﮐﺸﻮری زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری ﭘﮋوﻫﺸﺴﺮاﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزی کسب کردند.

خبرنگاران موفقیت دانش آموزان آذربایجان شرقی در ﻣﺴﺎﺑﻘات ﻣﺠﺎزی ﻗﻄﺐ ﮐﺸﻮری زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری

در ﻣﺴﺎﺑﻘات ﻣﺠﺎزی ﻗﻄﺐ ﮐﺸﻮری زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری ﭘﮋوﻫﺸﺴﺮاﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزی که ﺑﺎ ﺣﻀﻮر654 داﻧﺶ آﻣﻮز ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻼت فروردین 99 برگزار گشت، 8 نفر از دانش آموزان منتخب 2 دوره برگزار گشته، از استان آذربایجان شرقی هستند.

دوره اول مسابقات : نگین نریمانی از منطقه اهر

دوره دوم مسابقات : علی نجار زاده ، ارشیا رزاقی ، آریا ارونقی، محمد مهدی عهدی، محمدرضا آقازاده ، مرتضی محمد مهری از منطقه شبستر

زینب ملا اسماعیلی از منطقه سراب

منبع: ایرنا

به "خبرنگاران موفقیت دانش آموزان آذربایجان شرقی در ﻣﺴﺎﺑﻘات ﻣﺠﺎزی ﻗﻄﺐ ﮐﺸﻮری زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خبرنگاران موفقیت دانش آموزان آذربایجان شرقی در ﻣﺴﺎﺑﻘات ﻣﺠﺎزی ﻗﻄﺐ ﮐﺸﻮری زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید