تعبیر خواب نردبان - بالا رفتن از نردبان چه مفهومی دارد؟

به گزارش مجله کامپیوتر، با تعبیر خواب نردبان، تعبیر خواب بالا رفتن از نردبان، تعبیر خواب نردبان چوبی و آهنی و تعبیر خواب پایین آمدن از نردبان همراه ما باشید.

تعبیر خواب نردبان - بالا رفتن از نردبان چه مفهومی دارد؟

سرویس سرگرمی - نردبان نماد حرکت رو به جلو و پیشرفت است. بالا رفتن از آن این نشانه را به بیننده خواب خواهد داد که در امور شخصی یا حرفه خود پیشرفت قابل ملاحظه ای خواهد کرد. همانگونه که بالا رفتن از نردبان نشانه های خوبی را در پی خواهد داشت پایین آمدن از آن تأویلی به خلاف این یعنی تنزل شغلی یا شکست در کار را بیان می کند. با تعبیر خواب نردبان همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی مجله کامپیوتر باشید.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب نردبان

امام صادق (ع) می فرمایند: اگر انسان های درستکار در خواب خودشان نردبان ببینند، تعبیرش پیروزی بر دشمن می باشد، ولی تعبیرش برای انسان های مفسد نفاق و دوروئی می باشد.

تعبیر خواب نردبان آهنی و چوبی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر نردبان از آهن باشد نشان استحکام کارهای شماست و اگر نردبان از چوب باشد تزلزل و سستی را خبر می دهد.

ابن سیرین می گوید:

 • اگر ببینی از نردبان چوبی بالا می روی، تعبیرش ضعف دین و ایمان تو می باشد.
 • اگر ببینی از نردبانی که از سنگ و آهن است بالا می روی، یـعـنـی قوت و نیرو به دست می آوری.

جابر مغربی می گوید: اگر ببینی نردبانی از جنس آهن درست کرده ای و با آن به سر کوه رفته ای، تعبیرش قوت و نیرو می باشد.

تعبیر خواب بالا رفتن از نردبان

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر از نردبانی بالا می روید که تا بی نهایت ادامه دارد و در خواب ندانید سر آن کجاست خوب نیست چون همان طور که در پرواز هم گرفته شده رفتن بدون بازگشت تا اعماق آسمان به مرگ تعبیر شده است.

ابراهیم کرمانی می گوید:

 • اگر در خواب ببینی از نردبان بالا می روی، تعبیرش بزرگی و سود و منفعت می باشد،
 • اگر ببینی از نردبان خشتی بالا می روی، در دنیا قدر و منزلت و احترام به دست می آوری

ابن سیرین می گوید:

 • اگر ببینی از نردبانی که از گچ و سنگ است بالا می روی در دینداری تو ایراد و اشکالی وجود دارد
 • بالا رفتن از نردبان خشتی تعبیرش صلاح و درستی کار تو می باشد.

جابر مغربی می گوید:

 • اگر ببینی نردبانی را با استفاده از گچ درست کرده ای و با آن به سر کوه رفته ای خیلی زود به خواسته ات می رسی.
 • اگر ببینی نردبانی از جنس مس و برنج درست کرده ای و با آن به سر کوه رفته ای، تعبیرش نرسیدن به خواسته و ناکامی می باشد.
 • اگر ببینی نردبانی از خشت درست کرده ای و با استفاده از آن به سر کوه رفته ای، تعبیرش بهتر از نردبان گچی است که گفته شد.

تعبیر خواب پایین آمدن از نردبان

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر در خواب ببینی از نردبان پایین آمده ای، تعبیرش از دست دادن جاه و بزرگی و ضرر و زیان می باشد.

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی از نردبان خشتی پایین آمده ای دین و ایمان تو دچار اشکال و خلل می شود، یا اگر نردبان از سنگ و گچ باشد دینداری تو ظاهری و با نفاق و دوروئی می باشد.

تعبیر خواب نردبان به روایت معبرین غربی

لوک اویتنهاو می گوید:

 • دیدن نردبان: حرص و آز و نارضایتی
 • نردبان ایستاده: مراقب دزد باشید
 • پایین آمدن از نردبان: دارابودن مقامی والا
 • بالا رفتن از نردبان: بهتر شدن اوضاع مادی زندگیتان

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید برایتان نردبانی آورده اند تا از آن به ارتقاعی صعود کنید، نشانه آن است که توان و نیروی شما را در هنگام کار امتیازی خواهد بود.
 • بالا رفتن از نردبان در خواب، نشانه سعادت و شادمانی بی حد است.
 • اگر خواب ببینید از بالای نردبان به زمین می افتید، نشانه آن است که در انجام معاملات زیان خواهید دید.
 • دیدن نردبان شکسته در خواب، علامت شکست و ناکامی در هر امری است.
 • از نردبان پایین آمدن در خواب، علامت نومیدی و به ثمر نرسیدن آرزوهاست.
 • اگر خواب ببینید به وسیله نردبانی فرار می کنید، علامت آن است که در زندگی پیروز و پیروز خواهید شد. هر چند که باید با حوادثی خطرناک روبرو شوید.
 • اگر خواب ببینید به هنگام بالا رفتن از نردبان دچار سرگیجه شده اید، نشانه آن است که به راحتی نمی توانید امتیازات جدید را بپذیرید.
 • اگر در خواب مشاهده کنید که از نردبانی بالا می روید، بیانگر آن است که زندگی خوبی خواهید داشت. پایین آمدن و افتادن از نردبان در خواب، نشانه شکست و ناامیدی است.
 • اگر در خواب نردبان شکسته ای ببینید، به این معنا است که دچار دردسر و گرفتاری می شوید.

منابع:

کتاب بانک جامع تعبیر خواب

تعبیرستان

منبع: setare.com

به "تعبیر خواب نردبان - بالا رفتن از نردبان چه مفهومی دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب نردبان - بالا رفتن از نردبان چه مفهومی دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید