حسینی: سقف&zwnjهای شیشه ای حضور زنان در جامعه باید فرو ریخته گردد

به گزارش مجله کامپیوتر، تهران (پانا) - معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی محدودیت ها و ممنوعیت ها در حوزه زنان را به مثابه سقف های شیشه ای توصیف کرد که به عنوان مانعی برای حضور زنان در عرصه های مختلف زده شده است و این سقف ها چون شیشه شکستنی است، باید آنان را فرو ریخت.

حسینی: سقف&zwnjهای شیشه ای حضور زنان در جامعه باید فرو ریخته گردد

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، در نشست ویدئو کنفرانسی که با حضور رئیس دفتر امور زنان و خانواده رئیس جمهور، وزیر آموزش و پرورش و مشاورین امور بانوان مدیران کل استان ها برگزار گردید، سید جواد حسینی با ذکر چند گزاره در خصوص شرایط زنان اظهار کرد: زنان در طول تاریخ بشری به عنوان نیمی از جمعیت جامعه دچار عدم تعادلهای جنسیتی در ابعاد مختلف بوده اند و لذا تردیدی نیست حقوق آنان و فرصتهای مختلف برای ایشان با محدودیت روبرو بوده است.

وی اضافه کرد: تردیدی نیست که یکی از اهداف راهبردی انقلاب شکوهمند اسلامی و در راستای انتشار عدالت اجتماعی، عدالت جنسیتی بوده است و نظام جمهوری اسلامی سعی در از بین بردن شکاف ها داشته است. در اینکه محدودیتها و ممنوعیت برای زنان هر چه قدر به زمان گذشته بر می گردیم بیشتر بوده و روز بروز کمتر می شود هم تردیدی نیست.

معاون وزیر با بیان اینکه هنوز محدودیتها و ممنوعیت ها در حوزه زنان وجود دارد گفت: موانع و محدودیت ها به مثابه سقف های شیشه ای است که به عنوان مانعی برای حضور زنان در عرصه های مختلف زده شده است و این سقف ها چون شیشه شکستنی است و باید آنان را فرو ریخت.

وی اضافه کرد: سقف های شیشه ای برای حضور زنان در جامعه از دو جهت قابل آنالیز است اول اینکه چرا این سقف های شیشه ای وجود دارد و در ثانی این سقف های شیشه ای در چه قلمرو ای است و در هر قلمرو زنان و جامعه به چه میزان توانسته اند این سقف های شیشه ای را بشکنند و از جلو راه خود بردارند.

حسینی با بیان چرایی شکل گیری سقف های شیشه ای در حوزه زنان گفت: یکی از موارد ایجاد سقف های شیشه ای به قرائتی بر می شود که بعضی از نقشهای جنسی و نه جنسیت زن دارند. کسانی که این گونه می اندیشند اعتقاد دارند زنان دارای خصوصیاتی ذاتی نظیر عاطفی بودن و حساس بودن هستند که این خصوصیات ذاتی در خصوص زنان به گونه ایست که حضور فعال اینان در بسیاری از عرصه ها خصوصا عرصه های کلیدی و مدیریتی را با محدودیت روبرو می سازد.

معاون وزیر فرآیند اجتماعی شدن و نگرش های قالبی را از دیگر موارد ایجاد سقف های شیشه ای دانست و اضافه کرد: هم در فرآیند جامعه پذیری و تربیت اجتماعی و هم نگرش قالبی و کلیشه ای جامعه نسبت به زنان، شرایطی وجود دارد که به طور سیستماتیک آنها را از بعضی از حوزه های اجتماعی و مالی و مدیریتی دور می نماید.

وی توضیح داد :بر اساس این نگاه در فرآیند اجتماعی شدن، برای زنان نقش های کلیشه ای خانوادگی بیشتر از نقش های بیرون از خانه تعریف می شود و همین موضوع برای زنان دو مشکل تضاد نقش و گرانباری نقش ایجاد می نماید.

وی گفت: عدم نظام پاداش دهی جامعه برای زنان در سمت های کلیدی از یک سو و حساسیت بیش از اندازه جامعه برای خطاهای زنان در این مشاغل به نسبت مردان از دیگر سو موضوع فرصت برای زنان دراین حوزه از منظر اجتماعی شدن را با محدودیت روبرو می سازد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در ادامه گفت: شبکه های غیررسمی مدیریت مردانه، حوزه شناخت مدیران زن را کاهش می دهد زیرا در این شبکه های غیررسمی بیشتر مردان با یکدیگر مراوده دارند و در این دایره غیررسمی زنان حضور ندارند و به طور طبیعی امکان آن که در این حلقه، شبکه های غیررسمی جای گیرند نسبت به مردان کمتر است.

وی اضافه کرد: فرهنگ سازمانی جامعه نیز مدیریت زنان را برای دیگر کارکنان سازمان با عدم پذیرش روبرو می سازد. تجارب کاری مدیریتی یکی از مولفه های مهم برای احراز مشاغل و پست های مدیریتی کلیدی است که این تجارب کمتر برای زنان شکل می گیرد.

معاون وزیر با بیان سه قلمروی که در آن محدودیت هایی به عنوان سقف های شیشه ای برای حضور زنان وجود دارد، گفت: این سه قلمرو در حوزه توانمندسازی زنان، در حوزه فرصت های شغلی، مالی و اجتماعی و در حوزه فرصتهای نقش های کلیدی و مدیریتی است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بیان اینکه در حوزه توانمندسازی زنان در مجموع بعد از انقلاب فرایند رو به رشدی را طی کرده ایم اضافه کرد: بعد از انقلاب تعداد دانشگاه ها از 223 دانشگاه به 2650 دانشگاه افزون شده است، تعداد دانشجویان نیز از 170 هزار به بیش از 4 میلیون افزایش یافته است و بیش از 60 درصد آنان را دختران تشکیل می دهند

وی اضافه کرد: نرخ باسوادی از47.2 درصد اول انقلاب به بالای 95 درصد افزایش یافته است و نرخ باسوادی زنان بیشتر از مردان رشد کرده است. همچنین تفاوت نرخ باسوادی زن و مرد از23.8 درصد به کمتر از 7 درصد بعد از انقلاب کاهش یافته است.

حسینی توضیح داد: زنان در حوزه آموزش و توانمندسازی رشد قابل توجهی داشته اند اما متناسب با این رشد در حوزه های فرصت آفرینی و عرصه های اجتماعی و مالی رشد نداشته اند.

معاون وزیر با بیان اینکه در فرصتهای شغلی، اداری و کاری و در عرصه های اجتماعی و مالی سقف شیشه ای به طور کامل نشکسته است گفت:زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه تنها 12 درصد از فعالیت های مالی جامعه را بر عهده دارند و نسبت شاغلان زن به کل شاغلان 5 درصد است.

وی اضافه کرد: اگر چه نزدیک به 42درصد کارمندان دولت را زنان تشکیل می دهند اما هنوز سهم زنان مدیر به نسبت شاغلین 9.4 درصد است و این در حالی است که این سهم برای مردان خیلی بالاتر است. سالانه نیم درصدکاهش نرخ بیکاری زنان هدف گذاری شده است و در خاتمه برنامه ششم باید به 2.5 درصد کاهش برسد

معاون وزیر با بیان اینکه سقف شیشه ای در فرصت آفرینی در خصوص نقشهای کلیدی عمیق تر است، گفت: 22درصد مدیران جامعه را زنان تشکیل می دهند و سقف شیشه ای در این زمینه عمیق تر است. به همین دلیل دولت واگذاری 30 درصد پستهای مدیریتی در دولت دوازدهم به زنان را هدف گذاری کرده است. 66 درصد شاغلین آموزش و پرورش استثنایی زنان هستند و 32درصد روسای ادارات استثنایی استان ها را نیز زنان تشکیل می دهند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بیان اینکه 42 درصد دانش آموزان با احتیاج های ویژه را دختران تشکیل می دهند گفت: 38 درصد دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس استثنایی، 48 درصد دانش آموزان تلفیقی- فراگیر و 32 درصد دانش آموزان دارای مسائل ویژه یادگیری را دختران تشکیل می دهندو علیرغم تعداد کم دانش آموزان دختر با احتیاجهای ویژه نسبت به دانش آموزان پسر، 53 درصد دانش آموزان با احتیاجهای ویژه پذیرفته شده در دانشگاه را دختران تشکیل می دهند.

معاون وزیر در ادامه گفت: جامعه باید به سمت جامعه قدرتمند حرکت کند و قدرت جامعه در عرصه صرف سیاسی نیست بلکه جامعه قدرتمند جامعه ای است که در حوزه های مختلف صاحب قدرت شود.

وی گفت: جامعه به قدرت های هنری، علمی، اجتماعی و فرهنگی نیز احتیاج دارد تا توسعه همه جانبه در این جامعه محقق شود و دست یافتن به قدرت در همه عرصه ها و دست یازدیدن به جامعه ای با توسعه پایدار و متوازن بدون حضور زنان امکان پذیر نیست و امید است جامعه بتواند با حضور قدرتمند زنان قدرت خود را در ابعاد گوناگون افزایش دهد.

حسینی با بیان اینکه مولفه های سعادت و رشد و توسعه جامعه به حضور زنان وابسته است گفت: توسعه منبع محور، ذخیره محور و طبیعت محور نیست بلکه توسعه متکی بر انسان هاست و انسان نیز در دامن مادر می تواند رشد داشته باشد.

معاون وزیر با بیان اینکه خانواده و مدرسه جعبه سیاه و میزان الحراره جامعه هستند و رکن اصلی سعادت در خانواده زنان هستند اظهار کرد: برای ساخت جامعه و برداشتن سقف شیشه ای در تمامی حوزه ها بویژه حوزه زنان باید از آموزش و پرورش آغاز کرد و این آموزش ها باید از مدارس آغاز شود.

منبع: خبرگزاری پانا

به "حسینی: سقف&zwnjهای شیشه ای حضور زنان در جامعه باید فرو ریخته گردد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "حسینی: سقف&zwnjهای شیشه ای حضور زنان در جامعه باید فرو ریخته گردد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید